بردیـــا نَودُ هَــشت

شِـعرِ جُــــنون ، نَقّــــاشیِ خـونِ

التماس دعا

۷ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

کلنا عباسک یا مهدی (عج)

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

تسلیت عرض میکنم

۱ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

آذری ام !!!

۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

برا بقیع صحن و سرا میسازیم

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

#من#

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

یا حسیـــــن

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

اللهم عجل لولیک الفرج

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

علـــــے

۲ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است