بردیـــا نَودُ هَــشت

شِـعرِ جُــــنون ، نَقّــــاشیِ خـونِ

برا بقیع صحن و سرا میسازیم

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

#من#

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

یا حسیـــــن

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

اللهم عجل لولیک الفرج

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

علـــــے

۲ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

روضه ها

بیایید از احساسات

فقط برای تحریک "عقل"

استفاده کنیم

و نه برای سرکوب عقل...


این دقیقا اثری است که روضه بر ما دارد و لذاست که موجب افسردگی نمی شود و بلکه بهجت زاست...
۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

خنده حلال !!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

پارک آفرینش در بجنورد + زیر دریایی!!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است