بردیـــا نَودُ هَــشت

شِـعرِ جُــــنون ، نَقّــــاشیِ خـونِ

روضه ها

بیایید از احساسات

فقط برای تحریک "عقل"

استفاده کنیم

و نه برای سرکوب عقل...


این دقیقا اثری است که روضه بر ما دارد و لذاست که موجب افسردگی نمی شود و بلکه بهجت زاست...
۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

خنده حلال !!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

پارک آفرینش در بجنورد + زیر دریایی!!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

ظهور نزدیک است

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

از حرم تا حرم

از حرم شما

تا حرم مادرمان

بین الحرمین دیگری

           خواهیم ساخت۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

# لاحبیب الا کربلا

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

یا علی ذکر قیام قائم است

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است