بردیـــا نَودُ هَــشت

صَــد بَهاران بــی تو یک زمستان اَست آقــــا

آیه گرافی

۳ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

طلب روزی حلال

۷ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

یکم بخندیم.!!

۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

التماس دعا

۷ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

کلنا عباسک یا مهدی (عج)

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

تسلیت عرض میکنم

۱ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

آذری ام !!!

۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

برا بقیع صحن و سرا میسازیم

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

#من#

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

یا حسیـــــن

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است