بردیـــا نَودُ هَــشت

شِـعرِ جُــــنون ، نَقّــــاشیِ خـونِ

My shut

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

My shut

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

ظهور نزدیک است

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

از حرم تا حرم

از حرم شما

تا حرم مادرمان

بین الحرمین دیگری

           خواهیم ساخت۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

# لاحبیب الا کربلا

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

یا علی ذکر قیام قائم است

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

زیباتر

زحل از زمین زیباتر است

اما "حیات" اینجاست...* و این، قصه ی بی حجابی و حجاب (چادر) است...شادی دل حضرت مادر صلوات...

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

حماسه ی اربعین

آیا

برای شرکت در این حماسه
دلیلی بالاتر از
یٰا لَیتَنٰا کُنّٰا مَعَکُم گفتنِ ″ولیّ‌″مان
می خواهیم...

عزیزانی که إن شآءالله زائر می شوند، به نیابت از ولیّ‌مان حضرت آقا، قدم بردارند و زیارت کنند...شادی دل حضرت مادر صلوات...

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

″مرگ بر آمریکا ″

انقلاب

بدون ″مرگ بر آمریکا ″
مثل حرّ است
قبل از ″توبه″...

وجه شبه، در نداشتن تبرّی است که از فروعات دین ماست و واجب...شادی دل حضرت مادر صلوات...

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

به مردان با ایمان بگو :

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است