بردیـــا نَودُ هَــشت

صَــد بَهاران بــی تو یک زمستان اَست آقــــا

My shut

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

My shut

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

ظهور نزدیک است

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

از حرم تا حرم

از حرم شما

تا حرم مادرمان

بین الحرمین دیگری

           خواهیم ساخت۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

# لاحبیب الا کربلا

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

یا علی ذکر قیام قائم است

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

زیباتر

زحل از زمین زیباتر است

اما "حیات" اینجاست...* و این، قصه ی بی حجابی و حجاب (چادر) است...شادی دل حضرت مادر صلوات...

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

حماسه ی اربعین

آیا

برای شرکت در این حماسه
دلیلی بالاتر از
یٰا لَیتَنٰا کُنّٰا مَعَکُم گفتنِ ″ولیّ‌″مان
می خواهیم...

عزیزانی که إن شآءالله زائر می شوند، به نیابت از ولیّ‌مان حضرت آقا، قدم بردارند و زیارت کنند...شادی دل حضرت مادر صلوات...

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

″مرگ بر آمریکا ″

انقلاب

بدون ″مرگ بر آمریکا ″
مثل حرّ است
قبل از ″توبه″...

وجه شبه، در نداشتن تبرّی است که از فروعات دین ماست و واجب...شادی دل حضرت مادر صلوات...

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است

به مردان با ایمان بگو :

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا عــلی ذکر قیام قائـــــم است