بردیـــا نَودُ هَــشت

شِـعرِ جُــــنون ، نَقّــــاشیِ خـونِ

حجاب بدون حیا اداست

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

حرف دل

من کجا مثنوی و بیت و غزل میخواهم؟؟ 

.

.

.

شاعری مال خودت بوس و بغل میخواهم


#لاادری

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

دل نوشته

love me and i will move mountains to make you happy

hurt me and i'll drop those mountains on your head

دوستم داشته باشی برای خندیدنت کوه ها رو جابه جا میکنم

اذیتم کنی همون کوه رو روی سرت خراب میکنم

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

وصیت شهدا...shohada114.blog.ir

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است

شهدای مدافع حرم خراسان شمالی

شهدای مدافع حرم خراسان شمالی

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
یا علی ذکر قیام قائم است